Notulen 61 15 oktober 2018

Notulen van de Raad van Bestuur nr 61 van 15 oktober 2018 Aanwezig:​​Eliane Keppens Marescaux, Doris Köttgen, Etienne Bruneau Yves Roberti Lintermans
Plainchamp Marc Jean Haquin.
Verontschuldig​​: Laurent Ignoul, Ghislain De Roeck, Roberti Philippe, Jean Laroche, LM Delaunoy. Gast​​: Yves Van Fraeyenhoven, Guy Van Ael
1. Goedkeuring van de notulen van de raad van bestuur nr. 60 ​​van 25 juni 2018
De notulen worden goedgekeurd.
Correctie: punt 6. Varia: apicharm zal georganiseerd worden in het duitstalig landsgedeelte op 30 september
2. Lopende dossiers
2.1. Beschikbaarheid van geneesmiddelen
Varomed bevat alleen oxaalzuur en mierenzuur. A & C beschrijft in een artikel de verschillende obstakels die zijn tegengekomen.
Een nieuw product op basis van oxaalzuur (Oxybee) zal binnenkort door Véto-Pharma op de markt worden gebracht in ons land.
EB (Etienne Bruneau) heeft vernomen dat het budget van € 75.000 voor de aanschaf van apparatuur die wordt gebruikt in de strijd tegen dierziekten, bedoeld is voor de dierenartsen die zelf voor de toewijzing ervan moeten zorgen.
2.2. BTW van 6% op honingproducten
Geen resultaat tot hiertoe. Er moet opnieuw contact worden opgenomen met het kabinet. Laurent deelt ons per e-mail mee dat hij de brief waarin de verlaging van de BTW naar 6% wordt gevraagd, heeft opgestuurd. Deze werd persoonlijk overhandigd aan minister Vanovertveldt via minister Jan Jambon.
Binnenkort zal Laurent Minister Van Overveldt hierover interpelleren.
2.3. Pesticiden
Geen grote vooruitgang in het dossier.
De FWA (Fédération Wallonne d’ Agriculture) werkt aan het gebruik van neonicotinoïden bij de bietenteelt.
Glyfosaat kan een effect hebben op het darmkanaal van bijen, wat hun voeding kan beïnvloeden.
Er is een proefproject gestart naar het effect van CIPAN-wintergewassen (winter cultuur met nitraat minnende gewassen) (Noa Simon met bijenkasten van CARI + Louis Hautier - CRA-W).
FAB-BBF​- 457740327-​ 26, ​1430 Rebecq Mont Plaisir
. GastMeadows / Voors. : E. Keppens Marescaux - VP / VV: L. Ignoul - Secr. : E. Bruneau Very. Y.Roberti Lintermans E.Keppens ​eliane.keppens26@gmail.com​- L. Ignoul ​laurent.ignoul@telenet.be​ E.Bruneau ​bruneau@cari.be

2.4 Aziatische Hoornaar
Op 15 augustus was er een nest in Wannebecq, één in Bierges (Rebecq) en in de omgeving van Doornik (eerste uitbraak). Er zijn nog op verschillende plaatsen hoornaars gespot.
In Brussel werd er niets ondernomen.
3. Federale vergaderingen
3.1. Werkgroep bijengezondheid
In het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel werd een vergadering gehouden, bijgewoond door federale en regionale ambtenaren en vertegenwoordigers van onderzoeksteams van zowel honingbijen als solitaire bijen. Het werkschema voor het volgende Federale Bijenplan is opgesteld. Er werd een sub-werkgroep gevormd om te bekijken welke acties moeten worden opgezet in het kader van het toekomstige GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid).
3.2. Gids voor goede bijenteeltpraktijken (​​ 2/10)
Na de eerste vergadering op het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) vergaderde de groep (ILVO, Honeybee Valley, CARI en FRUPAH(Federatie Henegouwen)) in LLN (Louvain-la-Neuve). Het deel over honing is zeer goed gevorderd. De andere bijenproducten (stuifmeel, koninginnengelei, propolis, was) worden afzonderlijk behandeld.
3.3. Strategisch plan
Zeer moeilijke vergadering. Het budget zal zwaar worden bijgeschaafd in functie van de telling. Het tijdschrift (Abeille & Cie) en de honing analyses waren de belangrijkste gepresenteerde punten. De deelnemers gingen naar huis zonder veel antwoorden.
3.4 Bio Wallonië
Bio Wallonië bracht bij een 100% bioboer van Rebecq een uiteenzetting over “hoe bioboer worden” en over de startpremies om bioboer te worden. Deze werd bijgewoond door een zestigtal landbouwers en landbouwers in wording.
E. Keppens signaleerde het probleem van de braakliggende gronden aan Bio Wallonië.
4. Internationale vergaderingen
4.1 Week van de bij voor Europees Parlement ​​(26-28 / 06)
Op de eerste dag organiseerde Gembloux in de voormiddag een congres over een landbouw met respect voor de bestuivers. De namiddag was gewijd aan Eu Bee Partnership.
Woensdagochtend organiseerde COPA COGECA een ronde tafel gesprek met Europese imkers en boeren. ‘s Namiddags waren jonge imkers het thema.
Op de dag van de wetenschap ging de aandacht naar het Europese beleid ivm bijenhouden (Europees Landbouwbeleid, Europees milieubeleid) en de rol van bestuivers werd sterk benadrukt. Wat zal hun rol zijn in het toekomstige GLB?
FAB-BBF​- 457740327-​ 26, ​1430 Rebecq Mont Plaisir
. GastMeadows / Voors. : E. Keppens Marescaux - VP / VV: L. Ignoul - Secr. : E. Bruneau Very. Y.Roberti Lintermans E.Keppens ​eliane.keppens26@gmail.com​- L. Ignoul ​laurent.ignoul@telenet.be​ E.Bruneau ​bruneau@cari.be

4.2 Internationale conferentie "Learning from the bees" (​​ 31/08 - 02/09)
De 3 dagen georganiseerd in Nederland over de natuurlijke bijenteelt waren een groot succes. Prominente sprekers hebben de belangrijke criteria aangegeven die wilde bijen van bijen gehouden door imkers onderscheiden. Het stemt tot nadenken.
4.3 Eurbee in Gent ​​(18-20 / 09)
Zondag 16 en maandag 17 september waren gewijd aan de vergaderingen van de verschillende COLOSS-werkgroepen. Dinsdag; woensdag en donderdag waren er conferenties met meer dan 400 onderzoekers uit Europa maar ook uit Amerika. In vier auditoria werden meer dan 100 lezingen gebracht en meer dan 200 posters werden gepresenteerd. Er was voor elk wat wils. Er was een grote vertegenwoordiging op vlak van solitaire bijen met, onder andere, de presentatie van de resultaten van Belbees. 6 gastsprekers legden de nadruk op hun expertise. Het niveau was vrij hoog en de meeste presentaties waren ver boven de verwachtingen van de imkers. Alles verliep in het Engels. Het was voor de onderzoekers een unieke gelegenheid om contacten te leggen. De volgende editie vindt plaats in Bulgarije.
4.4 Congres van Arabische imkers in Libanon ​​(11eC​​ onferentie van de Unie van Arabische imkers) 4-7 / 10 Libanon was voor de eerste keer gaststad voor deze bijeenkomst van de Arabische wereld en het stond voor de eerste maal open voor andere delen van de wereld. Er was een Engelse vertaling voorzien. Honderden deelnemers (tussen 400 en 600) woonden de verschillende conferenties bij, waarvan bijna de helft door gastsprekers. De praktijk van het imkeren met gezondheid en de selectie stond op de voorgrond. De Syrische bij blijkt erg gehard en is goed varoa bestendig.
4.5. Apiquality-Apitherapy Symposium (​​ 11-13 / 10)
In de Roemeense stad Sibiu was een bijeenkomst voor mensen die geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van producten voor therapeutische doeleinden. Het niveau van de presentaties was zeer variabel en de opkomst was vrij beperkt (ongeveer 100 deelnemers gedurende de drie dagen). De veelvuldige eigenschappen van de producten van de bijen werd nog maar eens onderstreept. Deze zijn veel te weinig bekend zowel bij de imkers als bij het grote publiek. Eén presentatie toonde duidelijk aan dat bijen van verschillende soorten verschillende ecologische behuizingen innemen (bloem die wordt gebruikt voor zijn voedsel). Nieuwe tests met fruitvliegjes bevestigen nog eens dat honing het verouderingsproces afremt. Een artikel zou binnenkort gepubliceerd worden.
5. Varia
Er moet een brief naar de leden worden gestuurd om hen op de hoogte te stellen van de verhoging van € 0,30 naar € 0,50 en voor een bevraging van het ledenaantal.
Apicharm werd op 30 september in Eupen georganiseerd; er was heel veel volk (10.000 mensen). Het dorp van de bij is een groot succes geweest.
De week ervoor was er een dag voor bijen georganiseerd voor de scholen. De voorstelling, die 12 minuten duurde, werd de ganse dag door herhaald.
FAB-BBF​- 457740327-​ 26, ​1430 Rebecq Mont Plaisir
. GastMeadows / Voors. : E. Keppens Marescaux - VP / VV: L. Ignoul - Secr. : E. Bruneau Very. Y.Roberti Lintermans E.Keppens ​eliane.keppens26@gmail.com​- L. Ignoul ​laurent.ignoul@telenet.be​ E.Bruneau ​bruneau@cari.be

6. Punten voor de dagorde van de Raad van Bestuur nr 62 van 17 december 2018
1. Goedkeuring van de notulen nr 61 van de vergadering van 15 oktober 2018 2. Staat van de bijdragen
3. Voorbereiding van de algemene vergadering
4. Lopende zaken
telling
...
5. federale en Europese vergaderingen 6. Varia
7. Dagorde volgende vergadering
de volgende vergadering van de Raad van bestuur zal doorgaan op maandag 17 december 2018
Nederlands vertaling: Luc Verachtert
FAB-BBF​- 457740327-​ 26, ​1430 Rebecq Mont Plaisir
. GastMeadows / Voors. : E. Keppens Marescaux - VP / VV: L. Ignoul - Secr. : E. Bruneau Very. Y.Roberti Lintermans E.Keppens ​eliane.keppens26@gmail.com​- L. Ignoul ​laurent.ignoul@telenet.be​ E.Bruneau ​bruneau@cari.be