2020/11 Etikettering van in EU verkochte honing

De 06 november 2020

Mijnheer de minister van Economie Pierre-Yves Dermagne,
Mevrouw de minister van Landbouw Hilde Crevits,

Zoals u ongetwijfeld weet, zal de werkgroep voor landbouwkwesties in de Europese Raad van Ministers op de tiende van deze maand onderhandelen over de conclusies van het Duitse voorzitterschap.

Als vertegenwoordiger van de bijenteeltsector in België zouden wij graag zien dat de Europese Commissie wordt verzocht de Honingrichtlijn 2001/110 te openen om het punt van de etikettering van in de Europese Unie verkochte honing te kunnen herzien.
Samen met alle Europese bijenhouders pleiten wij voor een verbod op het gebruik van de termen mengsel van honing uit de Europese Unie of mengsel van honing uit de Europese Unie en buiten de Europese Unie, dat de consument vrijwel geen informatie verschaft.

Wij vragen dat deze verwijzingen worden vervangen door een beschrijving van de verschillende landen van herkomst die in het mengsel zijn opgenomen met hun respectieve percentages. Dit verzoek gaat verder dan de thans in de richtlijn voorgestelde optie, die bepaalt dat de lidstaten desgewenst kunnen verzoeken dat de lijst van alle landen van oorsprong van de honing op het etiket wordt vermeld.

Het is dan ook van het grootste belang dat de Belgische Permanente
Vertegenwoordiging dit standpunt, dat door alle imkers wordt gedeeld, op tafel legt.

Wij hopen dat u positief op ons verzoek zult reageren. Gelieve, mijnheer de minister, mevrouw de minister, de uitdrukking van onze meest respectvolle gevoelens te aanvaarden.

Eliane Keppens Marescaux
Voorzitter FAB-BBF