Gebruik van aangekochte wasraten en verkoop van honing

Bericht aan de koepelorganisaties in de bijenteelt
Gebruik van aangekochte wasraten en verkoop van honing
In navolging van de informatievergadering die op 14 september werd georganiseerd en gelet op de huidige stand van zaken van het onderzoek naar de verhoogde sterfte van het bijenbroed na het plaatsen van nieuwe waswafels, vraagt de FOD Volksgezondheid aan de Belgische imkers om eventuele overschotten of voorraden van waswafels die werden aangekocht, voorlopig niet te gebruiken in afwachting van verdere onderzoeksresultaten.
Het betreft waswafels (zowel gegoten als gewalst) met lotnummers vanaf 212225 tot 213110 die werden aangekocht in de periode van februari 2015 tot september 2016.
Er wordt aan de imkers gevraagd om deze waswafels voorlopig bij te houden, ook slechte waswafels die uit de kasten werden verwijderd, en ze dus (nog) niet te (laten) hersmelten voor hergebruik.
De producent van deze waswafels werd eveneens gevraagd om de verkoop en verdere distributie ervan te stoppen in afwachting van de resultaten van verder onderzoek.
Zodra de FOD Volksgezondheid duidelijkheid heeft over de precieze oorzaak van de problemen zult u hierover worden geïnformeerd.
Informatie van het Voedselagentschap (FAVV) :
Er werd een evaluatie uitgevoerd betreffende eventuele risico’s voor consumptie van de honing. Volgens deze eerste evaluatie zou er geen risico bestaan voor de consument. Het FAVV wacht echter op de resultaten van bijkomende laboratoriumanalyses om deze evaluatie te bevestigen.
Betreffende de honing herinnert het FAVV eraan dat de imkers verantwoordelijk blijven voor de veiligheid en de kwaliteit van het product dat ze op de markt brengen.