COLOSS monitoring wintersterfte 2021 - 2022

https://projects.honeybeevalley.eu/limesurvey/index.php/812337

Net als vorige jaren wordt in België de omvang van de wintersterfte gemonitord. Uw gegevens dragen bij aan de kennis over de internationale bijensterfte. Een grote deelname van imkers is noodzakelijk voor een betrouwbare analyse. De enquête sluit zeer nauw aan bij de vragenlijst die vastgelegd werd in het internationale COLOSS-consortium.

We roepen zoveel mogelijk imkers op om deze vragen in te vullen, ook als uw volken allemaal goed uit de winter kwamen, of juist helemaal niet.

Als extra motivatie om deze uitgebreide vragenlijst in te vullen, zullen we bij het afsluiten van de enquête (eind mei) aan alle deelnemers die hun emailadres opgeven een adviesrapport op maat opsturen. Hierin zal aangegeven worden of de gehanteerde methode goed is of dat er mogelijks nog ruimte is om bij te sturen. Tips vanuit Honeybee Valley met betrekking tot uw bedrijfsmethode zullen meegeven worden. We zullen u hierbij ook op de hoogte brengen van het wintersterftecijfer in gans Vlaanderen en mogelijke belangrijke conclusies die uit deze studie resulteerden. Geef zeker uw emailadres op en vul de vragenlijst tot het einde in als u dit rapport wenst te ontvangen.

Alvast vriendelijk bedankt voor uw deelname!