Notulen 76 31 januari 2022

Notulen van de Raad van Bestuur nr. 76 van 31 januari 2022

Aanwezig: Eliane Keppens Marescaux, Jocelyne Collard, Etienne Bruneau, Yannick Servais, Guy Van Ael, Tanguy Marcotty, Yves Van Fraeyenhoven, Doris Kötgen, Yves Roberti Lintermans, Sonia Ernould,
Verontschuldigingen: Laurent Ignoul, Vincent Laloux.
Gasten: Marc Plainchamp, Jean Haquin, Sébastien Renaux.
Gasten verontschuldigd: Agnès Fayet.

Zoom vergadering

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van de Raad nr. 75 van 7 december 2021
De notulen worden goedgekeurd.
Gezien haar huidige werklast wenst Karla Schumacher niet langer deel te nemen aan FAB-vergaderingen.

2. Verkiezing van de secretaris en de penningmeester.
Geen verandering voor dit jaar ten opzichte van de huidige situatie, d.w.z.
Etienne Buneau blijft secretaris
Yves va Frayenhoven als penningmeester

3. Opstelling van het programma 2022
Contact Kon Vib
Wij hebben nog geen reactie ontvangen op de brief die aan de Kon VIB is gestuurd.

Vespa velutina probleem
Wat de horzels betreft, gaat het CRA-W tegen het midden van het jaar twee mensen aanwerven, van wie er één verantwoordelijk zal zijn voor het toezicht op de horzels, maar niet voor de vernietiging ervan. Normaliter is het Waals Gewest verplicht te werken met aanbestedingen, wat waarschijnlijk nog steeds het geval zal zijn als de campagne voor de financiering van de vernielingen wordt voortgezet. Er was slechts één operator voor alle provincies behalve Luxemburg, maar dit jaar moeten de andere operators een oplossing vinden om dit monopolie te vermijden.

4. Varroamijt bijeenkomst bij het FAVV
De notulen van deze vergadering zijn aan de leden toegezonden.

5. Diversen
Er werden geen punten besproken.

6. PB van CA 77
1. Goedkeuring van de notulen van CA 76 van 31 januari 2022
2. EUBee liefhebber project
3. Ontwikkeling van contacten met Vlaanderen
4. Programma 2022: horzel, volkstelling...
5. Federale en internationale informatie
6. Varia
7. PB volgende vergadering CA 78

De volgende vergadering op Zoom van de FAB CA 77 vindt plaats op maandag 4 april 2022 en begint om 20.00 uur.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)