Happy Bee Day 20 Mei 2022

Hier volgt een tekst die naar verschillende ministers en parlementsleden is gestuurd ter gelegenheid van Wereldbijendag