Notulen 52 20 februari 2017

Notulen van de Raad van bestuur nr 52 van 20 februari 2017
Aanwezig: Eliane Keppens Marescaux, Jean Haquin, Etienne Bruneau, Yves Lintermans Roberti, , Ignoul Laurent, Marc Plainchamp.
Verontschuldigd: Jean Laroche, Ghislain De Roeck, Philippe Roberti. Gast: Yves Van Fraeyenhoven, Louis-MarieDelescaille
1. Goedkeuring notulen van de raad van bestuur nr 51 van 12 december 2016
De notulen worden goedgekeurd.
Laurent vraagt de officiële brieven in het Frans en het Nederlands ontvangen om persoonlijk contact
politici die kon dingen gedaan te krijgen.
2. Federale dossiers
Vergadering over varoa
Het grootste deel van de opmerkingen op het document over varoa, werden aanvaard.Om beter te voldoen aan de behoeften van de leden, zal het document van het FAVV aangepast worden vooraleer het gepubliceerd wordt in de imker tijdschriften.
Opmerkingen op het document Aethina tumida
Etienne Bruneau maakte een doc
. Controles lijken onrealistisch. De opmerkingen worden geaccepteerd. Bijkomende opmerkingen moeten binnen de 48 uur worden bezorgd.
Begeleiding door een dierenarts
Het document werd opgesteld in overleg met de Gewesten. Het moet worden gepubliceerd voor de maand mei of juni. De begeleiding gebeurt op vrijwillige basis. Formavet organiseerde twee opleidingen van 4 uur. De eerste werd bijgewoond door 25 dierenartsen.
Vervuilde wasraat
Waswafels werden gratis geanalyseerd door een Kroatische laboratorium. Het overgrote deel van de wasraat bevat stearinezuur. Alleen biologische waswafels lijken geen problemen te geven.
Aan de minister van Economische Zaken moet verzocht worden erop toe te zien dat de loten die als

bijenwas verkocht worden, hieraan ook voldoen. Vandaag zijn er snelle tests om de samenstelling van bijenwas op te sporen.
We gaan op zoek naar een test om de invloed van stearinezuur op de ontwikkeling van bijenbroed te onderzoeken.
BTW op de verkoop van zwermen en koninginnen
.
Laurent Ignoul wijst erop dat alle documenten in twee talen moeten worden opgesteld. Ghislain
neemt dit op zich. De briefwisseling zal opnieuw verstuurd worden. De minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, steunt ons verzoek om het BTW-tarief te verlagen.
Vragenlijst bijensterfte
. Het probleem van de vervuilde waswafels werd toegevoegd. In het kader van het project Bee Wallonie, -
FAB-BBF – 457740327- Place Croix du Sud 4 L7.07.09 1348 Louvain-la-Neuve Belgique Prés./Voors. : E. Keppens Marescaux – VP/VV : L. Ignoul - Secr. : E. Bruneau Très./The. : Y. Roberti Lintermans E. Keppens fa926175@skynet.be - L. Ignoul laurent.ignoul@telenet.be E.Bruneau bruneau@cari.be

, zal een rapport over de dichtheid van bijenvolken worden bezorgd. Verspreiding van de vragenlijst zal
op dezelfde manier gebeuren als vorig jaar. URRW zal deze zeker bezorgen aan zijn leden..
3. Voorbereiding van de Algemene Vergadering
Activiteitenverslag 2016
Eliane is reeds begonnen aan het overzicht en zal het ter verbetering doorsturen.
Financieel verslag en balans 2016
De penningmeester zal dit opmaken. Er ontbreken nog enkele facturen vooraleer het boekjaar kan worden afgesloten. De resultaten zullen ook worden verzonden voor commentaar en verbetering. Activiteitenprogramma in 2017
Net als vorig jaar kunnen ana
. Als schuldigen wordt gewezen naar varoa, bloeiende bodembedekking in de winter of de kwekerijen van
kerstbomen.
.
Het zou interessant zijn om de impact van het inkooien van koninginnen te zien op het einde van het
seizoen (september, oktober).
Budget 2017
Het budget zal worden opgemaakt op basis van de uitgaven in 2016.
Verkiezing
Laurent Ignoul vraagt Eliane Keppens om het voorzitterschap verder te zetten.Een ondervoorzitter moet worden aangesteld.
Algemene vergadering : praktische organisatie en agenda
De algemene vergadering zal worden gehouden op 13 maart 2017 om 18u in het Mas Azur. De bestuursleden zullen tevens worden uitgenodigd voor een maaltijd (paella).
4. Website: ruimte voor afbeeldingen
Een eerste reeks van 40 foto’s werd op de website geplaatst. Onlangs heeft de website een reeks ongewenste berichten ontvangen. Een identificatie aanvraag is ingevoerd om spam te beperken. Kan er iemand het bestuur een filter plaatsen op inkomende post? Als het haalbaar is zou een anti-robot
kunnen worden geplaatst waardoor veel kan worden vermeden
5. Telling bijenkasten - dossier voor beide regio’s
. Dit aantal komt niet overeen met de werkelijkheid, omdat verschillende secties niet hebben gereageerd. Er zal opnieuw een telling gebeuren bij de
sectie St. Vith.
6.Europese dossiers
Verslag van JRC in verband met vervalsing van honing, werd nog altijd niet gepubliceerd.
7. Varia
FAB-BBF – 457740327- Place Croix du Sud 4 L7.07.09 1348 Louvain-la-Neuve Belgique Prés./Voors. : E. Keppens Marescaux – VP/VV : L. Ignoul - Secr. : E. Bruneau Très./The. : Y. Roberti Lintermans E. Keppens fa926175@skynet.be - L. Ignoul laurent.ignoul@telenet.be E.Bruneau bruneau@cari.be

De bank van de Post vraagt een hele boel administratieve informatie. We zijn van zin om van bank te veranderen. Yves gaat zich informeren.
8. Dagorde voor de bestuursvergadering nr 53 na de algemene vergadering
1. Goedkeuring van de notulen van de bestuursvergadering nr 52 van 20 februari 2017 2. Verkiezing van dagelijks bestuur
3. Varia
4. Dagorde van de volgende bestuursvergadering nr 54
De volgende bestuursvergadering moet na de algemene vergadering van 13 maart 2017 worden gehouden.
Nederlandse vertaling : Luc Verachtert
FAB-BBF – 457740327- Place Croix du Sud 4 L7.07.09 1348 Louvain-la-Neuve Belgique Prés./Voors. : E. Keppens Marescaux – VP/VV : L. Ignoul - Secr. : E. Bruneau Très./The. : Y. Roberti Lintermans E. Keppens fa926175@skynet.be - L. Ignoul laurent.ignoul@telenet.be E.Bruneau bruneau@cari.be