Notulen 58 22 Januari 2018

Notulen van de Raad van bestuur nr 58 van 22 januari 2018
Aanwezig : ​Eliane Keppens Marescaux Köttgen Doris Jean Haquin, Etienne Bruneau
Yves Roberti Lintermans Marc Plainchamp Laurent Ignoul Ghislain De Roeck,. Verontschuldigd ​: Philippe Roberti Jean Laroche.
Gast:​ Yves Van Fraeyenhoven
1.Goedkeuring van Notulen van de Raad van bestuur nr 57 van 13 november 2017
De notulen worden goedgekeurd.
2. Resultaten telling
De gegevens van de telling moesten binnen zijn tegen 19 december. Hierbij zijn een aantal gegevens die zijn verzameld tijdens de vergadering: afdeling Eupen daalde van 6,6 naar 5,5 bijenkasten. Volgens SRABE telt Brussel 3,6 bijenkasten per km2. Ze namen contact op met 25% van hun leden en 106 ondervraagde imkers antwoordden: 24% heeft geen bijenkorf, 35% heeft zijn kasten in Brussel, 35% in Wallonië en 27% in Vlaanderen . In de regio Brussel werden 702 kolonies ingewinterd op een totaal van 1956 kolonies voor SRABE.
Rebecq (50% antwoorden) daalde van 11 naar 8,6 kolonies / imker. De gegevens van de professionele imker ontbreken bij de telling, welke met zijn 180 kasten het gemiddelde zou opkrikken. Bij PAVI bleef het aantal kasten stationair: ± 7,5%. Volgens Cari daalde het totaal aantal kasten met ± 10%.
Een controle zal worden uitgevoerd in de twee regio’s.
Deze neerwaartse trend is ernstig en men stelt een omkering van de stijgende tendens vast met een algemene afname van het aantal bijenkasten en een stagnatie van het aantal imkers.
3. Voorbereiding van de AV
Balans 2017
De balans wordt verdeeld tijdens de vergadering; Hij moet nog naar het Nederlands vertaald worden
Er is een batig saldo van 69,15 €
Iedereen is in orde met de bijdrage voor 2018.
Er ontbreken nog documenten om de rekening te kunnen afsluiten en om het saldo van 300 € dat op de postrekening geblokkeerd is, te recupereren.
Activiteitenverslag 2017
Eliane Keppens moet het activiteitenverslag nog klaarmaken en het deze week nog doorsturen. De activiteiten zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar. Bijkomend hebben we nog gehad: de dag van de bestuivers georganiseerd door het Museum voor Natuurwetenschappen en in Rebecq de persconferentie ter gelegenheid van het federaal bijenplan en de begeleiding door een dierenarts.
Programma 2018
FAB-BBF - 457740327- Southern Cross Place 4 L7.07.09 1348 Louvain-la-Neuve België
Prés./Voorz. E.Keppens Marescaux - VP/VV:L. Ignoul - Secr. : E. Bruneau Très/Sch. : Y Roberti Lintermans E.Keppens:​eliane.keppens26@gmail.com​ - L.Ignoul: ​laurent.ignoul@telenet.be​ - E.Bruneau: b​runeau@cari.be

BBF is een platform voor informatie en vertegenwoordiging. Met het huidig budget is het niet mogelijk om dure activiteiten te organiseren.
De website wordt zeer weinig geraadpleegd.
Budget 2018
Buiten enkele details is het budget vergelijkbaar met dat van vorig jaar.
4. Gezondheidssituatie
Bijeenkomst varoa bestrijding en Werkgroep gezondheid .
Op 9 december was er een bijeenkomst met het FAVV.. Het BBF was als enige vereniging vertegenwoordigd. De bijeenkomst verliep in goede verstandhouding en met onze opmerkingen werd rekening gehouden. Er werd vooral gepraat over de varroa-campagne. Het project Healthy bee zal elk jaar worden hernomen. Er waren slechts enkele gevallen van vuilbroed in 2017. Zo vlug we het verslag hebben ontvangen, zal het worden doorgestuurd. Men gaat proberen de producent van het diergeneesmiddel op basis van mierenzuur te overtuigen een aanvraag in te dienen om het in België te mogen verspreiden. Er moet een voortdurende monitoring van varroa zijn. Dit is de enige weg om het risico op verliezen te beperken. GD signaleert ons dat zijn ervaring leert dat de behandeling door sublimatie van oxaalzuur meerdere malen kan worden herhaald.
Andere ziekten en de aziatische hoornaar
In Wallonië werden verschillende nesten vernietigd. Aan Vlaamse zijde slechts twee; deze werden te laat ontdekt waardoor vele koninginnen zich volgend jaar zullen kunnen ontwikkelen. We denken dat de overheid dit momenteel naar zich toe trekt.
Thesis Noa
Vier belangrijke punten geven de structuur van dit proefschrift.
 Ze was in staat om een verband aan te tonen tussen de aanwezigheid van fungiciden in de verzamelde monsters en de bijensterfte.
 Alle elementen die werden gevonden in de bijenproducten, konden niet worden gelinkt aan cultuurgewassen wat erop wijst dat de aantasting van de bijen niet beperkt wordt tot contaminatie met cultuurgewassen. Dit stelt een eenzijdig verbod op cultuurgewassen in vraag.
 Geen effect van fungiciden op het broed
 Het leven van de bijen wordt verkort met 14 dagen na blootstelling.
Film over varroa
De film-formule werd pas op het laatste moment verkozen. De maker van de film interviewde belanghebbenden in beide delen van het land. De film zal worden ondertiteld in beide landstalen. De bijenteelt is heel anders in het noorden dan in het zuiden. Het is de bedoeling dat de film iets kan bijbrengen aan alle imkers.
De film zal gratis worden verspreid. Er zal promotie gemaakt worden met een korte video.
5. Europese dossiers
FAB-BBF - 457740327- Southern Cross Place 4 L7.07.09 1348 Louvain-la-Neuve België
Prés./Voorz. E.Keppens Marescaux - VP/VV:L. Ignoul - Secr. : E. Bruneau Très/Sch. : Y Roberti Lintermans E.Keppens:​eliane.keppens26@gmail.com​ - L.Ignoul: ​laurent.ignoul@telenet.be​ - E.Bruneau: b​runeau@cari.be

Op 20 en 21 november vergaderden de werkgroep Honing en de groep maatschappelijk debat. Verschillende zaken werden besproken: honing vervalsing, bijenwas (we willen dat er niets aan wordt toegevoegd (paraffine of stearinezuur)), pesticiden, MRL’ voorschriften voor honing. Het verslag zal aan de leden worden verzonden.
6. Week en dag van de bij
Afdeling Eupen organiseert twee markten in deze context. Geen enkele andere activiteit werd ons gemeld.
7. Varia
Eliane Keppens heeft een ander mailadres :​eliane.keppens26@gmail.com Ghislain De Roeck zal deelnemen aan Beesyn
8. Agendapunten voor van de vergadering van de Raad van bestuur nr 59 van ?? Maart 2018
1. Goedkeuring van de notulen nr 58 van 22 januari 2018
2. Samenstelling van de vergadering
3. Varia
4. Dagorde volgende vergadering
De volgende raad van bestuur zal doorgaan op 9 april 2018 aansluitend op de algemene vergadering.
Nederlands vertaling: Luc Verachtert
FAB-BBF - 457740327- Southern Cross Place 4 L7.07.09 1348 Louvain-la-Neuve België
Prés./Voorz. E.Keppens Marescaux - VP/VV:L. Ignoul - Secr. : E. Bruneau Très/Sch. : Y Roberti Lintermans E.Keppens:​eliane.keppens26@gmail.com​ - L.Ignoul: ​laurent.ignoul@telenet.be​ - E.Bruneau: b​runeau@cari.be


Documents
2018_fab_nl_pv58_01_22.pdf 68.8 kB / PDF