2020/04 COVID19

Bijenteeltactiviteiten zijn nog steeds toegestaan in de huidige context van covid-19. Deze activiteiten maken immers deel uit van de voedselketen en worden bijgevolg als essentieel beschouwd door de Regering.

Verplaatsingen in België zijn in dit kader ook toegestaan, hetzij onder bepaalde voorwaarden, zoals de voor alle imkers verplichte registratie bij het FAVV.

Opdat u zou weten hoe u uw registratie bij het FAVV kunt aantonen en naar aanleiding van de vragen die we in de context van de corona-epidemie hebben ontvangen, willen we u erop wijzen dat het FAVV een specifieke FAQ heeft gepubliceerd op zijn website die beschikbaar is via de volgende link: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp (zie rubriek imkers).

Indien u specifieke vragen heeft met betrekking tot de bijenteelt of meer algemene vragen heeft, aarzel dan niet om ons uw vragen te bezorgen. Wij zullen proberen om uw vragen te beantwoorden en zullen indien nodig onze FAQ aanpassen die we dankzij uw input ook kunnen aanvullen.

Voor meer algemene vragen, gelieve de informatie te raadplegen die beschikbaar is in de andere rubrieken van onze FAQ (zie bovenstaande link) of via de link van het Federaal Crisiscentrum: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Imkers die in de FAQ geen antwoord vinden op hun individuele vragen, worden verzocht contact op te nemen met hun LCE. De LCE’s zullen ons ook op de hoogte houden van vaak gestelde vragen die mogelijk in onze FAQ kunnen worden opgenomen.

U kunt rekenen op onze steun,

Xavier Patigny