2020/06 Verplaatsing van kolonies in een Europese context.

Dames en heren,

Ik hoop dat de maatregelen van Covid-19 niet te storend zijn geweest voor de bijenhouders.

Tijdens dit seizoen is er veel beweging van koninginnen of kolonies naar andere lidstaten.

De dienst van het FAVV wordt verzocht gezondheidscertificaten op te stellen voor de uitwisseling of de uitvoer van kolonies of koninginnen naar andere landen.

Details en informatie over de uitvoer zijn beschikbaar op de website van het FAVV. Ik nodig u uit om deze informatie naar de Beekeeping Federations te sturen:

http://www.favv-afsca.fgov.be/bijenteelt/dierengezondheid/#verkeer

In de praktijk moeten imkers die kolonies of koninginnen naar een ander EU-land willen verhuizen, contact opnemen met de lokale controle-eenheid van het FAVV om een afspraak te maken met een certificerende dierenarts. Deze laatste zal ter plaatse gaan om het gezondheidscertificaat af te geven en de sanitaire informatie te controleren. Voor deze dienst wordt een vergoeding in rekening gebracht, waarvan het bedrag in het wetgeving wordt vermeld (zie FAQ en wetgeving http://www.afsca.be/professionelen/financiering/retributies/ )

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de lokale controle-eenheden van het FAVV waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn via onderstaande link http://www.afsca.be/professionelen/contact/lce/

Met vriendelijke groeten
Xavier Patigny