COLOSS bevraging over bijensterfte tijdens winterperiode 2020-2021

COLOSS bevraging over bijensterfte tijdens winterperiode
2020-2021
Je zou het op dit moment niet echt zeggen, maar de lente is wel degelijk begonnen. Dat
betekent dat we zicht krijgen op het aantal bijenvolken dat de winter goed is doorgekomen.
Om opnieuw een inschatting te kunnen maken van de bijensterfte in België vragen we jou
als imker, de vragenlijst die vanuit COLOSS wordt georganiseerd, in te vullen. In eerste
instantie zal dit een beeld geven van de bijensterfte van de afgelopen winter, met eventuele
regionale verschillen.
De vragenlijst omvat 34 vragen en neemt ongeveer 10 minuten tijd in beslag. Het is echter
belangrijk deze tot op het einde zo goed mogelijk in te vullen. Als extra motivatie zullen we

net als voorbije jaren na het afsluiten van de enquête voor alle deelnemers die hun
emailadres opgeven een adviesrapport op maat beschikbaar stellen. Hierin zal aangegeven
worden of de gehanteerde methode goed is of dat er mogelijks nog ruimte is om bij te
sturen. Tips vanuit Honeybee Valley met betrekking tot uw bedrijfsmethode zullen dan ook
meegegeven worden. Alvast bedankt voor uw deelname!

NEDERLANDS. FRANS. DUITS.