Notulen 77 11 april 2022

Aanwezig : Eliane Keppens Marescaux, Jocelyne Collard , Etienne Bruneau, Tanguy Marcotty , Yves Van Fraeyenhoven, Doris Kötgen , Yves Roberti Lintermans,
Excused : Laurent Ignoul , Vincent Laloux, Guy Van Ael , Yannick Servais,
Gasten : Marc Plainchamp, Jean Haquin, Sébastien Renaux.
Excuseerde gasten : Sonia Ernould, Agnès Fayet.

Zoomvergadering

1. Goedkeuring CA-minuten nr. 76 van 31 januari 2022
Het rapport wordt goedgekeurd.

2. Administratie
Eliane inventariseert de taken die nog moeten gebeuren om de vereniging op orde te krijgen:
Postmonitor met wijzigingen die moeten worden aangebracht sinds de laatste post. De n) van het rijksregister is vereist voor alle nieuwe bestuurders en voor aftredende bestuurders. Wij wachten deze cijfers zo spoedig mogelijk af om de wijzigingen voor publicatie door te kunnen sturen. Bepaalde aantallen worden direct geoogst: Tanguy 68.03.06-359.37
Yves Van Fraeyenhoven 56.11.01-139.17 Collard Jocelyne 56.15.28-158.68. Voor de nieuwe ontbreken de nummers van Vincent Laloux en Yannick Servais. Voor voormalige bestuurders die zichzelf niet meer vertegenwoordigen: Marc Plainchamps, Philippe Auguste Roberti, Jean Haquin, Ghislain De Roeck en Jean Laroche.
Voor meer informatie: Köttgen Doris 53.01.04-034.93 Sébastien Renaux 790428_071_97

De FAB – BBF is zojuist aangemeld bij de Kruispuntbank van Ondernemingen maar zonder enige aanvullende informatie. Eliane en Etienne hebben geen toegang tot het UBO-register

3. EUBee-liefhebberproject
Het project wordt 1 jaar bevroren in afwachting van een garantie van de leden van Bee-Life. Noa vraagt zich af of ze contact zou zoeken met andere verenigingen.
De FAB schiet € 5.000 voor als ook andere leden borg staan.
Zojuist is naar alle leden een herinnering gestuurd om een garantstelling aan te vragen bij leden.
Daarnaast won Bee Life nog andere contracten.

4. Uitbouw van contacten met Vlaanderen
Na onze laatste ontmoeting kwam er een reactie van Kon-VIB.
We moeten reageren en een vergadering organiseren om een gemeenschappelijk werkplan te analyseren. Ghislain zal morgen contact opnemen met hun voorzitter om te kijken hoe we te werk kunnen gaan gezien het gebrek aan tweetaligheid van Franstalige leden. Wat Bee-Life betreft, zouden we de uitwisselingen systematisch in de andere taal kunnen vertalen.
We moeten de bestanden bestuderen die gezamenlijk kunnen worden geanalyseerd, zoals de COPA-COGECA- en ISO-bestanden.

5. Programma 2022: hoornaar, volkstelling…
Aan de kant van de horzel beginnen de koninginnen te vliegen.
Er wordt gewerkt aan een vangblad. Het moet dringend worden vrijgegeven.
De nieuwe COLOSS-vragenlijst is verzonden en breed verspreid.
We hebben veel gevallen gehoord van verlies van kolonies. Het gebrek aan stuifmeel kan veel dingen verklaren.
Etienne meldt een sterftegeval dat waarschijnlijk verband houdt met de ABPV en dat drie jaar geleden en vorig jaar tweemaal tot uiting kon komen in dezelfde bijenstal. Dit komt overeen met een afname van de bijenimmuniteit (aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in lage doses en/of pollentekort in 2021). Het kan handig zijn om imkers te informeren over de effecten van dit virus.

6. Federale en internationale informatie

Apimondia
Het volgende Apimondia-congres wordt gehouden van 24 tot 28 augustus in Istanbul, Turkije.
Deze keer zijn er elke ochtend drie symposia (25, 26 en 27) over klimaatverandering, de kwaliteit en authenticiteit van honing en de bijenteelt op basis van de natuur. Elk symposium wordt afgesloten met een ronde tafel met alle sprekers om vragen van het publiek te beantwoorden.
De Apimondia-honingwedstrijd wordt georganiseerd door CARI, die de honing zal centraliseren. Deze editie zal een belangrijke wijziging van de formule zien die veel meer lijkt op de concurrentie van honing van hier en elders van de CARI. Er zijn echter twee hoofdklassen: "Rauwe honing" (maagdelijke honing) en "Verwerkte honing" (verpakte honing).

COPA-COGECA
Het document waarin de Commissie wordt verzocht de tekst van de richtlijn te herzien, is onlangs verzonden na eindeloze onderhandelingen met de Denen, de Duitsers en vooral de Italianen en de Spanjaarden. Tijdens de vergadering wordt de tekst doorgenomen (zie bijlage).
We hopen dat deze verzoeken door de Commissie zullen worden gehoord, omdat ze in overeenstemming zijn met wat imkers verwachten.

ISO
Drie ISO-documenten worden afgerond. Etienne vertaalt de belangrijkste punten uit het document over pollen en legt de belangrijkste knelpunten uit.
Dit document wordt vertaald en verzonden naar bestuursleden en gasten, evenals het document over proolis en koninginnengelei.
Er is een ad-hocgroep voor definities opgericht die binnenkort met haar werkzaamheden moet beginnen.
Ook een nieuwe groep melissopalynologie zal het levenslicht zien.
De honingwerkgroep gaat heel langzaam. We zijn nog steeds bezig met de definities en na twee uur over de Rauwe honing is er een informele groep gevormd om het werk voor te bereiden dat plenair moet worden gepresenteerd.
De documenten zullen ook naar het Kon-VIB worden gestuurd om hen op de hoogte te houden van de uitgevoerde werkzaamheden.
Het is Etienne die voor CARI is ingeschreven bij NBN, de Belgische normalisatie-instelling. Wim Reybroeck zorgt voor verontreinigingen en is coördinator van een ISO-werkgroep.

7. Diversen
Er zijn geen punten besproken.

8. PB van CA 78
1. Goedkeuring van de CA 76 minuten van 31 januari 2022
2. Monitoring van administratieve handelingen
3. Contact met Vlaanderen
4. Federale en internationale informatie
4.1. Vergadering van de werkgroep Honing en het Comité bijenteelt van de Commissie
4.2. ISO-tracking
4.3. Apimondia – EU Bee Partnership
4.4. Bijenleven
5. Overige handelingen (BTW…)
6. Diversen
7. PB volgende vergadering van CA 79

Volgende vergadering van CA 78 de la FAB op maandag 20 juni 2022 en begint om 20.00 uur.