Codes om FAVV formulier invullen

Te gebruiken codes:

Betreffende deze diersoort:Retour ligne automatique
23012530 - houden / fokken van bijen als hobby

Soort voedselproductieproductie:Retour ligne automatique
24012810 - productie van apicultuurproductenRetour ligne automatique
24012811 - productie van honingRetour ligne automatique
24012812 - productie van koninginnebrij

Verkoopsmogelijkheden: Retour ligne automatique
24132810 - directe verkoop aan de consument in de productie-eenheidRetour ligne automatique
24142810 - directe verkoop op markten van apicultuurproducten aan consumentRetour ligne automatique
24152810 - directe verkoop van apicultuurproducten aan consument via leurhandelRetour ligne automatique
41512810 - groothandel in apicultuurproducten

Andere activiteiten verbonden met apicultuurproductenRetour ligne automatique
24052810 - inzmeling van apicultuurproductenRetour ligne automatique
24022810 - opslaan van apicultuurproductenRetour ligne automatique
24062810 - bewaring van apicultuurproductenRetour ligne automatique
24112810 - vervoer van apicultuurproductenRetour ligne automatique
24992810 - andere bijenteeltactiviteiten: imkerij voor bestuiving,...

http://www.afsca.be/bijenteelt/wetgeving