Notulen 47 14 maart 2016

Notulen van de Algemene Vergadering van maandag 14 maart 2016
Aanwezig:
URRW (4 stemmen): Marc PLAINCHAMPS, Eliane Keppens Marescaux, Françoise Lacroix CARI (3 stemmen), Etienne Bruneau
Federatie Namen (2 stemmen) John Haquin
SRABE (2 stemmen ) Yves Roberti Lintermans
CRAN Cercle royale apicole Nivelles (1 stem): Guy Van Ael
Verontschuldigd:
FRP Liège ­ Doris Köttgen, Elke Hagemann (2 stemmen) AVI ­ Laurent Ignoul (3 stemmen)
VNIF ­ Ghislain de Roeck (2 stemmen)
Ruchers Zuid­Luxemburg ­ François Rongvaux (1 stemmen)
De vergadering is rechtsgeldig ; 12 stemmen vertegenwoordigd op 20.
Gast:
Yves van Fraeyenhoven
1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 14 maart 2015
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
2. Activiteitenverslag 2015 en Werkprogramma 2016
Eliane Keppens geeft lezing van het jaarverslag 2015 en van de projecten voor 2016. Deze projecten worden goedgekeurd.
Gezien het gebrek aan beschikbare monsters stelt E. Keppens voor om te werken met de pollen die door een aantal imkers, die regelmatig worden geconfronteerd met problemen, werden verzameld. Er is geen andere manier om dit te financieren.
3. Voorstelling van de website van het FAB en de situatie van de internationale markten
Yves Van Fraeyenhoven brengt een stand van zaken van de website die ondertussen operationeel is. Na een tweetalige openingspagina, kan de lezer kiezen in zijn eigen taal verder te gaan. De gegevens worden in de oorspronkelijk opgegeven taal gepubliceerd. Belangstellenden kunnen inloggen met een paswoord, dat ze op aanvraag kunnen bekomen.
Er wordt een oproep gedaan om de site aan te vullen. De links naar aanverwante rubrieken moeten nog
Fab­ BBF­​457740327­​S​outhern Cross Place 4 L7.07.09 1348 Louvain­la­Neuve België
Pres. / Voors. E. Keppens Marescaux ­ VP / VV: L. Ignoul ­ Comp. E. Bruneau Zeer / The .. Y.Roberti Lintermans E.Keppens f​a926175@skynet.be​­ L. Ignoul l​aurent.ignoul@telenet.be​E.Bruneau b​runeau@cari.be

verwerkt worden. Dit zijn voornamelijk links naar federale dossiers die moeten opgenomen worden op de site.
4. Financieel verslag en balans 2015 en budget voor 2016
Yves Roberti geeft meer uitleg over de balans 2015. Bij wijze van uitzondering, is er geen enkele bijdrage gevraagd dit jaar. Er is een tekort, maar dit kan door de reserves worden aangezuiverd.
5. Verslag van de rekeningen door de commissarissen
Gezien het aftreden van de heer Gillet en de afwezigheid van Louis­Marie Delaunois, zijn twee andere commissarissen benoemd, namelijk Yves van Fraeyenhoven en Françoise Lacroix. Ze geven hun akkoord over de jaarrekening 2015.
6. Goedkeuring van de rekeningen, kwijting van de bestuurders en de goedkeuring van de begroting
De rekeningen worden goedgekeurd en kwijting wordt verleend aan de bestuurders. De begroting wordt goedgekeurd.
7. Verkiezing van bestuursleden
Hierbij de lijst van de bestuursleden die allen werden verkozen.
Doris Köttgen (FRP Luik),
Elke Hagemann (FRP Luik),
Marc PLAINCHAMPS (URRW),
Guy Van Ael (CRAN) Philippe­Auguste Roberti (URRW), Eliane Keppens Marescaux (URRW), Etienne Bruneau (CARI),
Jean Haquin (Federatie van Namen), John Laroche (Federatie van Namen), Laurent Ignoul (AVI),
Ghislain de Roeck (VNIF)
Yves Roberti Lintermans (SRABE).
Etienne Bruneau zal dit jaar het BBF vertegenwoordigen in Apimondia
8. Benoeming van de financiële commissarissen 2016
Yves Van Fraeyenhoven en Françoise Lacroix​z​ijn aangewezen als financieel commissaris
Fab­ BBF­​457740327­​S​outhern Cross Place 4 L7.07.09 1348 Louvain­la­Neuve België
Pres. / Voors. E. Keppens Marescaux ­ VP / VV: L. Ignoul ­ Comp. E. Bruneau Zeer / The .. Y.Roberti Lintermans E.Keppens f​a926175@skynet.be​­ L. Ignoul l​aurent.ignoul@telenet.be​E.Bruneau b​runeau@cari.be

9. Varia
Geen varia.
10. Datum van de volgende algemene vergadering
Op het einde van het jaar zal tijdens een bestuursvergadering een datum vastgelegd worden voor de algemene vergadering 2017.
Fab­ BBF­​457740327­​S​outhern Cross Place 4 L7.07.09 1348 Louvain­la­Neuve België
Pres. / Voors. E. Keppens Marescaux ­ VP / VV: L. Ignoul ­ Comp. E. Bruneau Zeer / The .. Y.Roberti Lintermans E.Keppens f​a926175@skynet.be​­ L. Ignoul l​aurent.ignoul@telenet.be​E.Bruneau b​runeau@cari.be