Bericht koepelorganisaties FOD en FAVV

Hierna vindt u een bericht van FOD Gezondheid in verband met de broedsterfte als gevolg van het gebruik van slechte waswafels.