Activiteitenverslag 2016 en planning 2017

Activiteitenverslag 2016
Op de website van het FAB-BBF zijn de verslagen en brieven van het FAVV, PBO en de FOD te raadplegen. Naast alle documenten, zijn er ook de vragenlijsten en nuttige links te vinden!
We vermelden de deelname van het FAB-BBF aan Apimondia en BEE-LIFE. De vereniging BEE-LIFE werd opgericht door belangrijke imkerverenigingen van verschillende Europese lidstaten en heeft als voornaamste doel de impact van omgevingsfactoren die een bedreiging voor bijen betekenen, te onderzoeken, bedreigingen zoals pesticiden of genetisch gewijzigde organismen (GGO’s).Op de website bee-life.eu kunnen onder de rubriek “news” de publicaties geraadpleegd worden.
We vermelden ook de deelname aan de jaarlijkse bijeenkomst “Behandeling” samen met het FAVV en het agentschap geneesmiddelen, om de manieren van behandeling en uitroeiing van varroa vast te leggen en van de kleine bijenkastkever Aethina Tumida die reeds in Italië aanwezig is. Door de aanwezigheid van deze kever, is de invoer van moeren uit Zuid-Italië ten strengste verboden. Door het ontbreken van nieuwe producten voor behandeling van varroa, was het probleem van beschikbare medicatie nog groter. Momenteel worden biotechnische methoden bestudeerd en aan de imkers voorgesteld.
Na Epilobee, de studie die gefinancierd werd door Europa, start het FAVV met een nieuw Belgisch plan: HealthyBee. Bedoeling is de oorzaken van het verdwijnen van de bijen in ons land te onderzoeken. Samen met een delegatie van het FAVV, bezochten de bijenteelt-assistenten afgelopen herfst 2016, voor het eerst 150 bijenstanden (15 per provincie). Bij elke bijenkast werd bijenbrood verzameld om te kijken welke chemicaliën erin terug te vinden zijn. De opzittende varroamijten werden geteld met de poedersuikermethode. De gezondheid van de kolonies wordt opgevolgd via twee bijkomende bezoeken, in de lente en de zomer 2017.
Verder werd deelgenomen aan de vergaderingen van het FOD/FAVV samen met vertegenwoordigers van de orde van dierenartsen om het KB ivm de begeleiding van imkers door een dierenarts ivm varroa, voor te bereiden. Imkers die dit willen, kunnen voor vier jaar een contract ondertekenen met een dierenarts naar hun keuze. Dit contract voorziet een eenmalig bezoek van de dierenarts aan de bijenstand en twee infosessies per jaar door de dierenarts georganiseerd voor het voorschrijven van medicatie. Vooraleer het KB wordt gepubliceerd, wordt het door de Waalse en Vlaamse overheden gelezen.
De 2e Coloss enquête bijensterfte betreffende de winter 2015-2016 werd gepubliceerd in 20 Europese landen met een gemiddeld verlies van ongeveer 11,9%. Sommige landen hadden
FAB-BBF ​– 457740327-​ ​Place Croix du Sud 4 L7.07.09 1348 Louvain-la-Neuve Belgique Prés./Voors. : E. Keppens Marescaux – VP/VV : L. Ignoul - Secr. : E. Bruneau Très./The. : G. Henrotte E. Keppens ​fa926175@skynet.be​ - L. Ignoul ​laurent.ignoul@telenet.be​ E.Bruneau ​bruneau@cari.be

een lagere of hogere sterfte : van 6% in Tsjechië tot 29% in Ierland. Meer dan 18.600 Europese imkers met bijna 400.000 bijenkasten namen deel aan de enquête!
Meer dan 300 Franstalige, 10 Duitstalige en 20 Nederlandstalige imkers namen deel. Het lage aantal Nederlandstalige deelnemers kan worden verklaard door het feit dat er parallel aan de enquête een soortgelijke vragenlijst in Vlaanderen werd georganiseerd. In België ligt het gemiddelde sterftecijfer rond 12.2%.
In verschillende Europese landen werden in juli problemen met waswafels vastgesteld met hagelschotbroed, weinig of geen eileg in waswafels aangekocht bij sommige verdelers. 60 imkers antwoordden op de vragenlijst op onze website: 30% ervan hadden problemen met de was !
Samen met het FAVV nam de FAB-BBF onmiddellijk deel aan de vergaderingen van de FOD Volksgezondheid, die verantwoordelijk is voor de bewaking van dierlijke bijproducten: de was werd onderzocht op pesticiden, zware metalen aromatische koolwaterstoffen en zuuresters. De aanwezige hoeveelheid van deze stoffen, kon de bijensterfte van het broed niet verklaren. Er zal nog verder onderzoek plaatsvinden ivm. dioxines, PCB’s en de zepen die gebruikt werden tijdens de productie van het wafelen van de was.
De FAB- BBF heeft gratisch vier onderzoeken laten uitvoeren op de was van getroffen imkers waarvan de verdelers en de lotnummers waren gekend. De zuiverheid van de was werd eveneens onderzocht: terwijl het % parafine aan de verwachtingen voldeed, was er een duidelijk verschil tussen de waarden van zuren en esters van de waswafels en de waarden van zuren en esters van echte bijenwas. Sommige wasmonsters bevatten 10 tot 12% stearinezuur, tegenover een normale concentratie van 1%. Dit percentage samen met het totaal aan vetzuren bepaalt het smeltpunt van was en kan een invloed hebben op de ontwikkeling van bijenbroed.
Er werd een brief en een herinnering gestuurd aan minister van financiën Johan Van Overtveldt om een vermindering van btw te bekomen van 21 naar 6% voor de handel in koninginnen, bijenkolonies en kernvolkjes in overeenstemming met de Europese richtlijnen van 2006, waarbij het verlaagd btw tarief van toepassing is op landbouwsector voor verhandelen van vee, gevogelte en voor imkers! We hebben de steun van de minister Borsus, federale minister van Landbouw.
FAB-BBF ​– 457740327-​ ​Place Croix du Sud 4 L7.07.09 1348 Louvain-la-Neuve Belgique Prés./Voors. : E. Keppens Marescaux – VP/VV : L. Ignoul - Secr. : E. Bruneau Très./The. : G. Henrotte E. Keppens ​fa926175@skynet.be​ - L. Ignoul ​laurent.ignoul@telenet.be​ E.Bruneau ​bruneau@cari.be

Planning 2017
In 2017 zijn er heel wat projecten gepland:
De contacten worden verder onderhouden met de volgende instanties: FOD Volksgezondheid en Economie, het FAVV, Beelife, Apimondia, de Honing-werkgroep COPA-COGECA, het Waalse,Vlaamse en Brusselse Gewest ivm alle problemen rond het milieu, varroa, medicatie, vervoer, invoer van honing en honingvervalsing ...
Het onderzoeken van monsters van bijenkorven met volgende problemen: bijensterfte, hagelschotbroed of andere nieuwe bedreigingen voor bijen. Om deze verschijnselen beter te kunnen begrijpen zullen binnen de grenzen van het budget (zeer beperkt- noodzaak om andere vormen van analyse te zoeken) verschillende monsters onderzocht kunnen worden: bijenbrood, was, bijen, honing of voeder siroop,... Voor een juiste bewaring, zullen de betrokken imkers gevraagd worden de monsters onmiddellijk in te vriezen en met een afgevaardigde van de FAB-BBF zo snel mogelijk contact op te nemen voor de verdere werkwijze.
Voor de derde keer wordt FAB betrokken bij de distributie van Coloss enquête. Deze wordt verspreid over 20 Europese landen met de bedoeling de gezondheid van bijen te onderzoeken, het bijensterfte cijfer voor de winter 2016-2017 te bepalen en de oorzaken ervan vast te stellen.
Deze winter 2016-2017 is de bijensterfte in Wallonië zeer hoog. Men vermoedt dat varroabesmetting, bloeiende bodembedekking in de winter of nog de kwekerijen van kerstbomen de oorzaak ervan kunnen zijn. De verhoogde eileg in het najaar drukt ook op de bijenvolken die een tekort hebben aan bijen met een vetlichaam om de winter van vijf maanden te overbruggen.
Er zullen in Wallonië infosessies georganiseerd worden ivm de groepsaankoop van Scalvini kooitjes. Het zou interessant zijn om de impact van het inkooien van koninginnen op het einde van het seizoen te zien (september, oktober met een andere soort kooitje).
Wij blijven aandringen bij de minister van financiën om vermindering van btw tot 6% te bekomen voor de verkoop van kernvolkjes en koninginnen.
In Louvain la Neuve zal een vormingsdag worden georganiseerd voor bijenteelt assistenten. Zij die zich kandidaat stelden om bijenteelt assistent te worden kunnen zich inschrijven bij het FAB-BBF die deze vorming ondersteunt zoals het BBF en de KonVib in Vlaanderen.
FAB-BBF ​– 457740327-​ ​Place Croix du Sud 4 L7.07.09 1348 Louvain-la-Neuve Belgique Prés./Voors. : E. Keppens Marescaux – VP/VV : L. Ignoul - Secr. : E. Bruneau Très./The. : G. Henrotte E. Keppens ​fa926175@skynet.be​ - L. Ignoul ​laurent.ignoul@telenet.be​ E.Bruneau ​bruneau@cari.be

Aan alle ervaren imkers wordt een oproep gedaan om zich kandidaat te stellen om bijenteelt assistent te worden. Het is de bedoeling om samen met de betrokkenen van het FAVV bijenkolonies te onderzoeken bij de imkers die zich vrijwillig opgaven voor de studie “HealthyBee” of bij diegenen met ziekten met meldingsplicht, zoals vuilbroed. Deze meerjarige vorming voorziet 1 dag vorming per jaar. Er dient contact opgenomen worden met een lid van het FAB-BBF.
Volgend artikel dient gepubliceerd te worden in alle tijdschriften! Registreer U bij het FAVV!!!
Wettelijk ben je verplicht je te registreren en het is een Europese verplichting om bijen en bijproducten te kunnen traceren.5350 imkers, waaronder 1767 in Wallonië, zijn reeds geregistreerd in België. Wie zich niet registreert, riskeert in de toekomst beboet te worden.
In 20 Europese landen is de verplichte telling van bijenkasten eveneens reeds gebruikelijk. Op basis van deze cijfers zullen de Europese subsidies worden verdeeld.
Op de website van Cari zijn alle documenten te vinden om zich te registreren en de productie registers ivm de traceerbaarheid die 5 jaar dienen bijgehouden worden; zie ook “Gids voor goede Bijenteeltpraktijken”.
FAB-BBF ​– 457740327-​ ​Place Croix du Sud 4 L7.07.09 1348 Louvain-la-Neuve Belgique Prés./Voors. : E. Keppens Marescaux – VP/VV : L. Ignoul - Secr. : E. Bruneau Très./The. : G. Henrotte E. Keppens ​fa926175@skynet.be​ - L. Ignoul ​laurent.ignoul@telenet.be​ E.Bruneau ​bruneau@cari.be


Documents
2016_fab_nl_activiteitenverslag_nederlands_definitief.pdf 101.8 kB / PDF