Notulen 56 11 september 2017

Notulen​ ​van​ ​de​ ​raad​ ​van​ ​bestuur​ ​nr​ ​56​ ​van​ ​11​ ​september​ ​2017

Aanwezig:​​ ​Eliane​ ​Keppens​ ​Marescaux,​ ​Jean​ ​Haquin,​ ​Etienne​ ​Bruneau,​ ​Yves​ ​Roberti
Lintermans,​ ​​ ​Laurent​ ​Ignoul​ ​,​ ​Ghislain​ ​De​ ​Roeck.
Verontschuldigd:​ ​​Marc​ ​Plainchamp,​ ​Philippe​ ​Roberti,​ ​Doris​ ​Köttgen,​ ​Jean​ ​Laroche. Gast:​​ ​Yves​ ​Van​ ​Fraeyenhoven

1.​ ​Goedkeuring​ ​van​ ​de​ ​notulen​ ​van​ ​de​ ​raad​ ​van​ ​bestuur​ ​nr​ ​54​ ​van​ ​25​ ​april​ ​2017 De​ ​notulen​ ​worden​ ​goedgekeurd.

2.​ ​Bankrekeningen
Yves​ ​Roberti​ ​overhandigt​ ​de​ ​documenten​ ​van​ ​de​ ​bank​ ​ter​ ​ondertekening

3.​ ​Dossier​ ​Was
Het​ ​dossier​ ​werd​ ​overgemaakt​ ​aan​ ​het​ ​parket.​ ​Om​ ​toegang​ ​te​ ​hebben​ ​tot​ ​het​ ​dossier, moeten​ ​er​ ​twee​ ​aanklachten​ ​zijn.​ ​Eén​ ​onderzoek​ ​op​ ​het​ ​terrein,​ ​één​ ​onderzoek​ ​op​ ​vlak van​ ​de​ ​onderneming.​ ​Kon​ ​Vib​ ​heeft​ ​een​ ​advocaat​ ​genomen;​ ​deze​ ​kan​ ​het​ ​dossier​ ​inzien. AVI​ ​heeft​ ​eveneens​ ​een​ ​advocaat​ ​​ ​genomen​ ​om​ ​de​ ​rechten​ ​van​ ​zijn​ ​leden​ ​te​ ​verdedigen. Vooraleer​ ​te​ ​handelen,​ ​wordt​ ​het​ ​advies​ ​van​ ​de​ ​advocaat​ ​van​ ​AVI​ ​afgewacht.​ ​Iemand nieuw​ ​werkt​ ​aan​ ​het​ ​dossier​ ​​ ​op​ ​het​ ​niveau​ ​van​ ​de​ ​Commissie​ ​Gezondheid.

4.​ ​Begeleiding​ ​door​ ​een​ ​dierenarts:​ ​toepassing
Het​ ​is​ ​niet​ ​duidelijk​ ​waaraan​ ​de​ ​imkers​ ​zich​ ​verbinden.​ ​​ ​Men​ ​vreest​ ​terug​ ​te​ ​vallen​ ​op een​ ​onderbetaald​ ​systeem​ ​gezien​ ​de​ ​75€.​ ​Bij​ ​weten​ ​van​ ​de​ ​aanwezigen,​ ​is​ ​er​ ​nog​ ​geen enkel​ ​contract​ ​getekend.

5.​ ​Dossier​ ​Gezondheid
Aethina​ ​tumida
Geen​ ​nieuws​ ​over​ ​de​ ​evolutie​ ​van​ ​deze​ ​parasiet
Vespa​ ​velutina
In​ ​Vlaanderen​ ​werd​ ​schijnbaar​ ​één​ ​enkel​ ​exemplaar​ ​waargenomen.​ ​Verder​ ​werd hierover​ ​niet​ ​gecommuniceerd.​ ​Aan​ ​de​ ​kant​ ​van​ ​Wallonië​ ​werd​ ​één​ ​aanval​ ​op​ ​bijen gesignaleerd​ ​nabij​ ​Tournai.​ ​​ ​Het​ ​CRA-W​ ​heeft​ ​een​ ​boel​ ​aan​ ​informatie​ ​gegeven.

6.​ ​​ ​Samenleven​ ​van​ ​verschillende​ ​bijenrassen
Vanuit​ ​Wallonië​ ​werden​ ​de​ ​gemeenten​ ​gecontacteerd​ ​met​ ​de​ ​vraag​ ​om​ ​de​ ​zwarte​ ​bij​ ​te promoten.​ ​Wij​ ​menen​ ​dat​ ​de​ ​imker​ ​instaat​ ​voor​ ​het​ ​soort​ ​bijen​ ​waarmee​ ​hij​ ​wil​ ​werken, met​ ​uitzondering​ ​van​ ​de​ ​zones​ ​waar​ ​één​ ​bepaald​ ​ras​ ​wordt​ ​​ ​gekweekt​ ​voor​ ​het​ ​behoud van​ ​een​ ​specifiek​ ​ras​ ​(bv.​ ​Virelles)

7.​ ​Europese​ ​dossiers
Bee​ ​week
EFSA​ ​stond​ ​in​ ​voor​ ​de​ ​organisatie​ ​van​ ​maandag​ ​waarbij​ ​drie​ ​vragen​ ​werden​ ​gesteld: Welke​ ​informatie​ ​is​ ​nodig​ ​op​ ​het​ ​terrein?
Hoe​ ​omgaan​ ​met​ ​deze​ ​informatie?
Hoe​ ​de​ ​resultaten​ ​​ ​verdelen:​ ​partnerschap.
Dinsdag​ ​stonden​ ​op​ ​het​ ​programma:​ ​bijen​ ​in​ ​de​ ​stad,​ ​Apimed​ ​(bijeen​ ​houden​ ​in​ ​de streek​ ​van​ ​de​ ​middellandse​ ​​ ​zee),​ ​Europese​ ​bijenteelt:​ ​mogelijkheid​ ​tot gemeenschappelijke​ ​​ ​acties,​ ​informatie​ ​uitwisseling​ ​​ ​en​ ​een​ ​forum​ ​imkers​ ​landbouwers met​ ​invalshoek​ ​de​ ​klimaatverandering.​ ​​ ​Hieruit​ ​kwamen​ ​interessante​ ​aanbevelingen voort:​ ​​ ​respect​ ​voor​ ​​ ​de​ ​eigenheid​ ​van​ ​het​ ​werk​ ​en​ ​de​ ​afkomst​ ​van​ ​eenieder​ ​vormen​ ​de basis​ ​voor​ ​een​ ​dialoog.​ ​Denk​ ​bijvriendelijk​ ​bij​ ​het​ ​veranderen​ ​van​ ​teelten.
woensdag​ ​werd​ ​voorbehouden​ ​voor​ ​de​ ​meer​ ​wetenschappelijke​ ​thema’s​ ​waarbij​ ​de​ ​rol van​ ​de​ ​bij​ ​als​ ​een​ ​belangrijke​ ​bio-indicator​ ​​ ​werd​ ​erkend​ ​welke​ ​gebruikt​ ​kan​ ​worden​ ​in het​ ​toekomstige​ ​PAC.
Landbouwcommissie
Het​ ​rapport​ ​van​ ​de​ ​landbouwcommissie​ ​van​ ​het​ ​PE​ ​​ ​legde​ ​de​ ​nadruk​ ​op​ ​de amendementen​ ​van​ ​Bee-Life​ ​en​ ​COPA-COGECA.​ ​Voor​ ​afgelopen​ ​zaterdag​ ​moesten​ ​deze door​ ​de​ ​parlementairen​ ​worden​ ​ingeleid.​ ​Op​ ​ons​ ​niveau​ ​is​ ​het​ ​zeer​ ​moeilijk​ ​om​ ​binnen de​ ​24​ ​uur​ ​te​ ​reageren.
Dossier​ ​pesticiden
Noa​ ​Simon​ ​dient​ ​contact​ ​op​ ​te​ ​nemen​ ​met​ ​de​ ​verantwoordelijken​ ​van​ ​de​ ​FOD Gezondheid,​ ​om​ ​te​ ​bekijken​ ​hoe​ ​de​ ​procedures​ ​om​ ​de​ ​risico’s​ ​van​ ​pesticiden​ ​te evalueren,​ ​kunnen​ ​worden​ ​verbeterd.
Het​ ​rapport​ ​over​ ​imidacloprid​ ​moet​ ​in​ ​november​ ​door​ ​het​ ​EFSA​ ​worden​ ​gepubliceerd. Daaropvolgend​ ​moet​ ​snel​ ​worden​ ​gehandeld​ ​om​ ​het​ ​stemgedrag​ ​van​ ​de​ ​lidstaten​ ​te beïnvloeden.

8.​ ​Apimondia
Etienne​ ​Bruneau​ ​krijgt​ ​carte​ ​blanche​ ​en​ ​een​ ​volmacht​ ​van​ ​Kon​ ​VIB​ ​om​ ​België​ ​te vertegenwoordigen.

9.​ ​Varia
Telling:​ ​geen​ ​enkel​ ​nieuws​ ​van​ ​beide​ ​regio’s;​ ​knap​ ​vervelend.
BTW​ ​Dossier​ ​:​ ​nog​ ​altijd​ ​geen​ ​nieuws.​ ​​ ​Eliane​ ​overweegt​ ​een​ ​aangetekend​ ​schrijven​ ​met antwoordcoupon​ ​op​ ​te​ ​sturen.
Bijenteeltassistenten:​ ​op​ ​de​ ​valreep​ ​kwamen​ ​enkele​ ​aanvragen​ ​binnen.​ ​Vragen​ ​worden gesteld​ ​over​ ​​ ​hun​ ​toekomstige​ ​opdrachten.

10.​ ​Punten​ ​voor​ ​de​ ​agenda​ ​van​ ​de​ ​bestuursvergadering​ ​57​ ​van​ ​13​ ​november 1.​ ​Goedkeuring​ ​van​ ​de​ ​notulen​ ​No.​ ​56​ ​van​ ​11​ ​september​ ​2017
2.​ ​Dossier​ ​pesticiden
3.​ ​Dossier​ ​Was
4.​ ​Telling​ ​bijenkasten
5.​ ​Europese​ ​dossier:​ ​vergadering​ ​werkgroep​ ​Honing​ ​en​ ​GDC​ ​bijenteelt​ ​begin​ ​november
6.​ ​Gezondheid:​ ​bijenteeltassistenten
7.​ ​Varia
8.​ ​Dagorde​ ​volgende​ ​vergadering​ ​nr​ ​58

De​ ​volgende​ ​vergadering​ ​van​ ​de​ ​Raad​ ​van​ ​Bestuur​ ​zal​ ​doorgaan​ ​op​ ​maandag​ ​13 november​ ​2017.
Nederlandse​ ​vertaling​ ​​ ​Luc​ ​Verachtert