Notulen 54 25 april 2016

Notulen van vergadering 39 van de raad van bestuur van 12 januari 2014

Aanwezig: Gérard Henrotte, Eliane Keppens Marescaux, Marc Plainchamp, Etienne Bruneau, Jean Haquin, Laurent Ignoul Ghislain De Roeck, Daniel Gillet, Yves Roberti Lintermans.

Verontschuldigd:

1. Goedkeuring van de notulen van vergadering 38 van de raad van bestuur van 16 december 2014
De notulen worden goedgekeurd.

2. Voorbereiding van de algemene vergadering.
 Datum
3. Oprichting van een FAB website
Web
4. Sanitair - Analyseproject van bijenmonster
Eliane
5. Controleproject bij vervoer van bijen
AVI
6. Plan van de strijd tegen varroa voorgesteld door het FAVV
Dit.

7. Campagne Bio-diversiteit
Ives dekt.

8. Volgende Couleur Miel
Het
9. Varia
Geen varia

10. Punten voor de agenda van de volgende vergadering
1. Goedkeuring van de notulen No. 41 van de vergadering van 20/04/2015
2. Opvolging bijensterfte:
3. Website van het FAB-BBF
4.
5. Couleur Miel
6.
7. Varia

De volgende vergadering van de Raad zal doorgaan op maandag 9 februari om 18u.

Nederlandse vertaling Luc Verachtert
FAB-BBF – 457740327- 26, Mont Plaisir 1430 Rebecq
Prés./Voors. : E. Keppens Marescaux – VP/VV : L. Ignoul - Secr. : E. Bruneau Très./The. : Y. Roberti Lintermans
E. Keppens fa926175@skynet.be - L. Ignoul laurent.ignoul@telenet.be E.Bruneau bruneau@cari.be